Persoonlijkheidsprofiel

Elk mens wordt blanco geboren. Je karaktereigenschappen en je ervaringen tot nu toe bepalen voor een groot gedeelte je gedrag, je reactie en de manier hoe jij je ontwikkelt ( met informatie omgaat).

Je manier van denken bepaalt in sterke mate hoe jij je voelt en hoe je handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. De optelsom van voorgaande bepaalt voor een groot gedeelte of bv. een baan, studie, samenwerking of verandering bij jou past of niet.

Een persoonlijkheidsprofiel bestaat uit een test i.c.m. een gesprek en biedt niet alleen duidelijkheid maar kan ook oplossingen bieden om mogelijkheden passend te maken. In het zakenleven worden deze profielen vaak gebruikt bij werving en selectie, samenstelling van teams en ze kunnen helpen als je zelf gaat solliciteren. Het helpt bij het kiezen van een vakkenpakket of het maken van een keuze op lange of korte termijn.

Het persoonlijkheidsprofiel wordt samengesteld door een metaprofielentest en mijn ervaring in het luisteren naar taalpatronen als NLP-coach.

Wil je meer over metaprogramma, s en  NLP weten?

Lees het boek; Metaprogramma’s in professionele relaties, A. Durlinger en Guus Hustinx.

Of ga naar,      www.iepdoc.nl

www.abnlp.com